Isolamin vägg system för fläktrum och schakt

Isolamin Fläktrumssystem är en lättmonterad konstruktion för golv, väggar, tak och dörrar till olika fläktrumstyper. Huvudkraven vid konstruktion av fläktrum är täthet, hållfasthet, brandskydd, ljud- och värmeisolering. Efter omfattande provning och tester har Isolamin tagit fram ett komplett fläktrumssystem som är typgodkänt, trycktätt och anpassat för olika miljöer och krav.  Väggarna tillverkas fortfarande i stål och mineralull men numera även i aluminium och EPS (Expanderad Polystyren). Produkterna består av vägg-, tak- och golvelement, inklusive profiler i ett system. Elementen monteras ihop med en unik C-skarv som ger en mängd fördelar som slät väggyta, stabilitet, flexibilitet och utbytbarhet. Andra elementtyper används för andra ändamål t ex bullerskydd o bullerdämpning.

(En riktig bild på isolamin och c skarven) Systemet har många fördelar:

 • Brandhämmande konstruktion med flamsäkert ytskikt
 • Hög ljudreduktion/ljudabsorption
 • Täthetsklass: Klass A-D
 • Hög hållfasthet
 • Komplett system
 • Enkel bearbetning
 • Enkelt och snabbt montage
 • Enkelt att ta bort/byta enskilda paneler
 • Till stor del återanvändbart
 • Underhållsfritt
 • Flexibelt
 • Ekonomiskt
Isolamin arbetar kontinuerligt med att utveckla sina produkter. Detta utvecklingsarbete bedrivs i egen regi och i samarbete med systerföretagen, akustikexperter, brandprovning, anstalter, materialexperter, leverantörer och kunder.
 • De flesta produkterna är idag certifierade av olika klassningssällskap
 • Isolamin har drygt 200 certifikat och patent
 • Isolamin är ISO 9001:2008 certifierad
 • Isolamin har eget ljud laboratorium
 • All produktion sker i egen regi för att säkerställa kvaliteten på alla ingående komponenter och processer
      Isolamin är certifierad hos:
 • ABS (American Bureau of Shipping, USA)
 • BV (Bureau Veritas, Frankrike)
 • CCG (Canadian Coast Guard, Canada)
 • CHCS (Register of Shipping, Peoples Republic of China, Kina)
 • DNV (Det Norske Veritas, Norge)
 • GL (Germanischer Lloyd, Tyskland)
 • LRS (Lloyds Register of Shipping, Storbritannien)
 • MED (Marine Equipment Directive, EU)
 • RMRS (Russian Register of Shipping, Ryssland)
 • SITAC (Swedish Institute for Technical Approval in Construction)
 • USCG (US Coast Guard, USA)
Egenskaper:
 • Brandklass C, B0-B15, A0-A60
 • Ljudreduktion 28-53 dB Rw
 • Ljudabsorption Klass A-D
 • Täthetsklass A-D
 • Hållfasthet upp till 1,8 kN/m