Vad gör ett luftbehandlingsaggregat?

 
bild1

En basuppgift är att transportera ut förbrukad luft ur fastigheten och ersätta den med frisk luft. Alla aggregat på marknaden gör detta utan större avvikelse.


En annan basuppgift är att ta vara på så mycket värme/kyla som möjligt i frånluften och överföra den i tilluften. Temperaturverkningsgraden i procent talar om hur bra ett luftbehandlingsaggregat är på det.
Det är stor variation på hur marknadens aggregat klarar denna basuppgift.

 

MV Aggregat

MV Aggregat är en korsströms plattvärmeväxlare i polykarbonat som genomför basuppgiften att ta vara på så mycket energi som möjligt, med en temperaturverkningsgrad på 90%. Marknadens högsta! MV Aggregat har dessutom en basuppgift till. Det producerar kyla sommartid utan att tillföra energi utifrån.

 
 

Varför MV Aggregat

 

Energi

Alla aggregat är bra på basuppgiften att tillföra frisk luft. Det som skiljer dem åt är hur mycket energi de lyckas överföra i tilluften. Variationen är stor. Det kanske inte låter som stor skillnad mellan en temperaturverkningsgrad på 80 % och 90 %, men 90 % är dubbelt så bra som 80 %.
Tabellen visar skillnaden i tilluftstemperatur vintertid.

  • Med ett MV Aggregat behövs hälften så mycket energi för efterbehandling jämfört med ett aggregat med 80 % temperaturverkningsgrad. Dubbelt så bra!
  • Effektbehovet blir också lägre, med lägre effekttaxa som vinst.

      Vinter

 
Jämförelse av olika temperaturverkningsgrader:
Temp verkn. grad TL temp ∆ temp FL-TL Temp att tillföra till +22°
90% MV Aggregat
18 4
80% annat aggregat, vanligt förekommande
13,6 8,4
63% annat aggregat, minsta tillåtna
6,5 15,5
 
 

Kyla sommartid

Det finns ett naturfenomen att använda sig av för att sänka temperaturen sommartid. Tänk på vad som händer när det plötsligt kommer ett skyfall på sommaren. Temperaturen sjunker omedelbart drastiskt. Vi har byggt in denna funktionen i MV Aggregat.
Vanligt kranvatten besprutar luften som skall bytas ut (FL), genom dysor som fördelar vattnet till fin vattendimma. Funktionen kallas för indirekt evaporativ kyla. Det är inga stora mängder vatten som går åt.
Det rör sig om 12–24 liter vatten i timmen per 1 m3/s luftmängd.
Naturligtvis är aggregatet vattentätt. Omräknat i pengar kostar det ca 3 öre per kWh kyla. Ni får kyla till fastigheten i princip gratis.

  • Varma dagar kan man kyla en fastighet i princip gratis
  • Väldigt lite, eller ibland ingen, fjärrkyla (eller kylanläggning) behövs för efterbehandling. .
  • Effektbehovet för kyla blir också lägre, med lägre effekttaxa som vinst. .
  • ca 15 kW kyleffekt per m3/s luftmängd. .

     Sommar

 
 
 
 
 

Ovanstående slutsatser ger följande fördelar