Juli-2017:

Platsbyggda MV Aggregat till Gränbystadens Galleria i Uppsala

Atrium Ljungberg har valt MV Gruppen vid projekteringen av ventilationen till utbyggnaden av Gränbystadens Galleria. Det blir 2 st platsbyggda MV Aggregat på 25 m3/s resp. 12 m3/s. En bidragen orsak till valet är den höga temperaturverkningsgraden på 93%. Andra fördelar som vägdes in är den indirekta evaporativa kylan, enkelheten vid underhåll samt flexibiliteten vid val av fläktar, spjäll och batterier.

Juni-2017:

MV Gruppen uppdaterar ventilationen på Infra City

Fastighetsbolaget Profi är inte nöjda med energiförbrukningen i Infra City, som är totalt 100.000 kvm kontor och hotell mellan Stockholm City och Arlanda. Till att börja med skall MV Gruppen byta ut 3 st vätskekopplade och roterande luftbehandlingsaggregat mot 1 st 15 m3/s platsbyggt MV aggregat samt 1 st special byggt frånluftaggregat på 5,5 m3/s. MV aggregatet har en temperaturverkningsgrad på 88% och är utrustad med indirekt evaporativ kyla.

Installationen beräknas ge 570 MWh/år i lägre energiförbrukning, vilket innebär en rak payoff tid på 5,6 år. Investeringen kommer ge en 17% avkastning per år (IR). Det är inte bara ekonomiska vinster med investeringen. Även miljöpåverkan blir kraftigt förbättrad. CO2 förbrukningen kommer sjunka med 52 ton/år.

April-2017:

Två nya aggregat ordrar

Fastighetsbolaget Humlegården har genom ventilations entreprenören Creovent beställt 2 st platsbyggda luftbehandlingsaggregat till fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen. Aggregaten är dimensionerade för 18 m3/s resp. 6 m3/s luftmängd. Förutom 90% temperaturverkningsgrad och 350 kW indirekt evaporativ kyleffekt valdes aggregaten för att de tog mycket mindre lokalyta (50m2) i anspråk jämfört med alternativen.

Lite fakta om fastigheten: Fastigheten förvaltas av Humlegården, på uppdrag av Länsförsäkringar Liv. Dykaren 10 är en industrifastighet på Kungsholmen som växt fram under många decennier från slutet av 1800-talet till 1940-talet. Här byggdes maskiner för den svenska tändsticksindustrin och verksamheten fanns kvar ända in på 1980-talet då fastigheten byggdes om till en kontorsfastighet. Det kommer nu att tas ett helhetsgrepp om fastigheten för att lyfta fram de kvalitéer som finns i de gamla industrilokalerna, i form av stora öppna ytor och mycket dagsljus, som ger fantastiska förutsättningar för ett modernt kontor. Förnyelsen av byggnaden handlar till stor del om att återskapa befintliga fastighetsvärden, vilket inte minst tar sig uttryck genom att fönsterpartier som anpassats för låga takhöjder byts ut mot nya fönsterpartier i husets ursprungliga stil och cellkontoren tas ned i förmån för öppna ytor. Area: cirka 8 900 kvm Byggstart: Maj 2016 Färdigställt: November 2017 Arkitekt: GA General Architecture

Jan-2017:

MV Gruppen i positiv artikel

Fastighetstidningen har publicerat en artikel om ventilationsinstallationerna på SEBs nya kontor, som ägs av Fabege. MV Gruppen har gjort schakten med 7000 kvm Isolamin Sandwichpanel.

Till artikeln

Jan-2017:

Uppsala Sporthotell

MV Gruppen har fått i uppdrag av Uppsala Sporthotell AB att, till att börja med, montera fasaden i Isolamin sandwich panel. Total mängd är 5000 kvm och arbetet startar direkt i Januari 2017. Huset konstrueras med prefabricerade hotellrum inklusive inredning och badrum i hög kvalitet, ett rationellt industrialiserat byggande med genomtänkta system och med tekniska installationer för luft, värme med mera som är energisnåla och integrerade för optimal styrning och interaktiv dynamisk återvinning. Uppsala Sporthotell AB ingår i PartGroup som också äger Isolamin AB.

Dec-2016:

Kokpunkten Västerås

PEAB har, genom entreprenören Inneväder AB, gett MV Gruppen i uppdrag att konstruera och installera ett tredje platsbyggt aggregat på 11 m3/s med 88% torr temperaturverkningsgrad och indirekt evaporativ kyleffekt på 150 kW. Installationen kommer ske under kvartal 1, 2017.

Nov-2016:

Järfälla Nya Badhus

Bravida har gett MV Gruppen i uppdrag att montera all ventilation till Järfälla Nya Badhus. I uppdraget ingår det bland annat installation av Menerga luftbehandlingsaggregat, kanaler, schakt och alla don.

Sep-2016:

Södertörn, Aggregat nr3

För tredje gången gillt skall MV Gruppen installera ett ClimateMachines luftbehandlingsaggregat åt Energy Machines Sverige AB på Södertörns högskola.

Aug -2016:

Kokpunkten aggregat 2

Nu påbörjas installationen av aggregat nr 2 till Kokpunkten. Det här aggregatet kommer återvinna energi från restaurangdelen.

Jul-2016:

Projekt Klara C

I projekt Klara C skall MV Gruppen genomföra traditionell ventilations montage på uppdrag av Gunnar Karlsen Sverige AB. Fastighetsägare är Vasakronan.

Jun-2016:

Urban Escape T31

På uppdrag av Gunnar Karlsen Sverige AB utför MV Gruppen montage av schakt och fläktrumsväggar med Isolamin sandwichpaneler. Fastighetsägare är AMF Fastigheter.

Mars-2016:

Torsplan 2

På uppdrag av NCC, Gunnar Karlsen Sverige AB och Infrateam AB monterar MV Gruppen schakt, skärmtak, fläktrumsväggar och övriga väggar i sandwichpaneler från Isolamin och Paroc. Byggherre och fastighetsägare är NCC.

Feb-2016:

MV Aggregat till utvecklingsprojektet Kokpunkten i Västerås

MV Gruppen har fått i uppdrag av PEAB genom ventilationsentreprenören InneVäder AB, Eskilstuna, att konstruera och installera 2 st. MV Aggregat på 8 resp. 9 m3/s luftbehandling. Aggregaten valdes för att de levererar högsta möjliga temperaturverkningsgrad samtidigt som fastigheten får huvuddelen av kylbehovet levererat genom den indirekta evaporativa kylfunktionen, till en kostnad som är mer än 90% lägre än alternativen. De bägge aggregaten förväntas att slut besiktigas tidigt 2017.

Jan-2016:

Vasagatan, GBG

MV Gruppen har fått förnyat förtroende att installera det andra ClimateMachines luftb ehandlingsaggregatet på 8 m3/s i en fastighet ägd av Wallenstam. Uppdragsgivare är Energy Machines Sverige AB.

Okt-2015:

NKS, Fas 5B, GK

På uppdrag från Gunnar Karlsen Sverige AB skall MV Gruppen montera alla ventilations schakt och huvudkanaler i Isolamin sandwichpaneler samt hjälpa till med övrig traditionell ventilations montage.

Sep-2015:

SEB

MV Gruppen Nordiska AB har erhållit order på montage och installation av schakt till SEBs nya kontor MV Gruppen Nordiska AB har erhållit order på montage och installation av schakt till SEBs nya kontor i Arenastaden. Beställare är ventilationsentreprenören OTK klimatinstallationer, totalentreprenör Veidekke och slutkund Fabege.

Mars-2015:

Örebro Konserthus

NCC har gett MV Gruppen förtroendet att installera ventilations kanaler, ljudväggar och fläktrumsväggar i Isolamin sandwichpaneler.

Feb-2015:

Karolinska Sjukhuset

MV Gruppen får fler uppdrag på nya Karolinska Sjukhuset. Den här gången vill Skanska Healthcare AB att MV gruppen skall montera samtliga ljudbafflar i Fas 1.

Jan-2015:

Bravida

Bravida har gett MV Gruppen i uppdrag att genomföra traditionella ventilationsmontage i Nya Karolinska Sjukhuset Fas4, Fas5 och Fas 6. Omfattningen av uppdraget är ca 10 certifierade montörer i två års tid.

Dec-2014:

Nytt Projekt i KVV8 Värtaverket

Nov-2014:

Nytt Projekt åt EGMA Systems AB

Montage av Climate Machines™luftbehandlingsaggregat.

Oct -2014:

Södertörns Högskola

MV Gruppen bygger Fläktrum och Schakt på Södertörns Högskola.

Sep-2014:

Täby Centrum

Montage utav Schakt i Täby Centrum.

Aug-2014:

Renrum Dalarna