MV Gruppen — En flexibel partner som värdesätter långa relationer

MV Gruppen genomför olika typer av montage och installation inom bygg och ventilation. Vi har stor erfarenhet av att driva och genomföra allt från mindre projekt till större komplicerade projekt. Vi sätter stor vikt vid vår viktigaste tillgång, våra medarbetare. Genom att ha välutbildade kompetenta medarbetare kan vi möta våra kunders höga krav på Kvalitet och Leveranssäkerhet.

VÅR VÄRDEGRUND

MV Gruppen har som målsättning att vara våra kunders bästa partner. Det vill vi uppnå genom långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på Trovärdighet, Öppenhet och Samarbete. MV Gruppens absolut viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi har idag projektledare, arbetsledare och montörer som vi ständigt kompetensutvecklar för att möta våra kunders höga krav.

TROVÄRDIGHET

Du som kund ska alltid känna dig trygg i ditt samarbete med MV Gruppen. Samtliga våra medarbetare innehar ID06 samt nödvändiga utbildningar för att genomföra projekten på ett säkert sätt, med rätt kvalitet och i tid.

ÖPPENHET

MV Gruppen gör allt för att vara öppen, ärlig och tydlig i kommunikationen mot våra kunder och leverantörer. Vi är övertygade om att samarbetet och resultatet blir bättre genom en öppen och ärlig kommunikation.

SAMARBETE

Samarbete inom varje projekt är enormt viktigt, för att projektet skall bli framgång måste alla delar i projektet samarbeta. MV Gruppen ska alltid göra vad vi kan för att samarbetet skall bli så bra som möjligt.